Čištění odpadů a kanalizací

Čištění kanalizací a čištění domovních odpadů jsou servisní činnosti, nutné pro udržení kanalizační sítě v provozuschopném stavu. V případech, kdy přesto dojde k ucpání kanalizace, domovních stupaček, okapů, dešťové kanalizace nebo jiných částí kanalizačního systému, je nutné provést neodkladné havarijní čištění kanalizace. Provádí se mechanickým, chemickým nebo tlakovým odstraněním materiálu, který způsobil ucpání kanalizačního potrubí nebo jiné části kanalizace.